УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА ИНСТРУКТОРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

КАТЕГОРИЯ "B" И "С"

за обучение в група

N по ред

Дисциплина

Форма на контрол

Хорариум часове

Забележка

л

су

лу

1

Педагогика

И

12

12

 

доц. Гавазов

2

Психология

И

12

12

 

доц. Гавазов

3

Методика

И

12

12

 

доц. Спиров

4

АВИТО

И

9

9

 

доц. Спиров

5

Етика на водача

И

4.5

4.5

 

доц. Гавазов

6

Двигатели с вътрешно горене

И, КП

32

9

9

доц. Теодоси П. Евтимов, гл.ас. Евгени Димитров

7

Автомобилна техника

И, КП

32

4.5

13,5

доц. Лило П. Кунчев, гл.ас. Красимир Неделчев

8

Надеждност и техническа диагностика на автотранспортна техника

И

18

4.5

9

доц. Емил М. Маджарски, доц. Борислав В. Трайков, асп. Георги Младенов

9

Безопасност на движението по пътищата и организация на движението

И

27

9

9

доц. Ангел П.Ангелов, ас. Дурхан, Н. Салиев

10

Специализираща практика

И

 

 

72

гл.ас. Евгени Димитров, гл.ас. Красимир Неделчев, ас. Спас Панчев,

11

Педагогическа практика

И

 

 

36

доц. Гавазов/доц Спиров

12

Управление на автомобила - практика

И

 

 

12

преп. Леонид Л.Георгиев

13

Технология и организация на автомобилния транспорт

И

15

7

 

доц. Емил М. Маджарски, ас. Дурхан Салиев

14

Анализ на ПТП

И

9

 

 

проф. Карапетков

 

 

 

182.5

83.5

147

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ:

 

 

 

 

 

 

1. Теория на специалността

 

 

 

 

 

 

2. Безопасност на движението с организация на движението

 

 

 

 

3. Педагогическа практика

 

 

 

 

 

 

4. Управление на автомобила

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завършилите студенти получават свидетелство 

 

 

 

 

за инструкторска правоспособност