Документация

за организиране на курсове

за обучение на кандидати за придобиване на карта за квалификация на водача

от категории и подкатегории D1, D1+E, D, D+Е и C1, C1+E, C, C+Е


(Начална квалификация, Периодично обучение, Частична квалификация)


K
атегории и подкатегории D1, D1+E, D, D+Е

Документ
Цена (лв.)
1. Стандарт
2. Учебен план
3. Учебни модули
4. Документи на фирмата
400
5. Изпитни въпроси (1000 затворени + 300 отворени)
6. Казуси (60 казуси)
400
Учебни материали след получаване на разрешението:
1. Презентации
2. Учебно помагало  
3. Методическо ръководство за преподавателя  
4. Изпитни въпроси (1000 затворени):
- за компютърен кабинет с програмен продукт „Virtual Test” - web-базирана система, предназначена за осъществяване на изпитен контрол в тестова форма;
- за компютърен кабинет с програмен продукт „GenList” – за генериране и разпечатване на тестове във формат А4;
 
5. CD с изпитни въпроси за подготовка на обучаемия (1000 затворени)  

 

Kатегории и подкатегории C1, C1+E, C, C+Е

Документ
Цена (лв.)
1. Стандарт
2. Учебен план
3. Учебни модули
4. Документи на фирмата
400
5. Изпитни въпроси (1000 затворени + 300 отворени)
6. Казуси (60 казуси)
400
Учебни материали след получаване на разрешението:
1. Презентации  
2. Учебно помагало  
3. Методическо ръководство за преподавателя  
4. Изпитни въпроси (1000 затворени):
- за компютърен кабинет с програмен продукт „Virtual Test” - web-базирана система, предназначена за осъществяване на изпитен контрол в тестова форма;
- за компютърен кабинет с програмен продукт „GenList” – за генериране и разпечатване на тестове във формат А4
 
5. CD с изпитни въпроси за подготовка на обучаемия (1000 затворени)  

 

При закупуване на Документацията и за двете категории (C и D) цената e 1120 лв.

При подаване на Документацията от нас в ИА "АА" цената за една категория е 1400, за двете категории е 2000 лв.

 

BDP-BG.NET