Софтуер >> GenTest - Генериране на тестове по БДП

 

І. Предназначение

Програмният продукт е предназначен за генериране и разпечатване във формат А4 на тестове за обучението по Безопасност на движението по пътищата от 1 до 8 клас. Компютърната програма се предлага в три варианта - 1-8 клас, 1-4 клас и 5-8 клас.

ІІ. Необходима конфигурация

Минимална: Компютър Pentium ІІ, 433 МHz, RAM 128 MB, HDD 70 MB.
Препоръчителна: Компютър Pentium ІІІ, 500 МHz, RAM 256 MB, HDD 100 MB и по-висока.
Софтуер: Windows XP

ІІІ. Инсталиране на програмата

Стартирате Setup.exe от CD-то, което сте получили от нас или сте свалили от тук и следвате указанията на компютъра, докато завърши инсталацията.

ІV. Структура на програмата

Програмата се състои от три модула:

- модул база данни с над 500 проблема (въпроси, казуси, задачи) по БДП;
- модул за генериране на тестове;
- модул за разпечатване на тестовете.

V. Генериране на тестове

1. Определяне броя на проблемите в теста.
2. Определяне скалата за оценяване.
3. Избор на клас, за който ще се генерира теста.
4. Избор на ниво (според таксономията на Блум), на което ще се измерват знанията на учениците. За обучението по БДП това е само ниво "възприемане".
5. Избор на познавателни структури, знанията за които ще се измерват.
6. Определяне броя на проблемите за всяка познавателна структура.
7. Генериране на теста.

VІ. Преглед и разпечатване на тестове

В този режим можете:

1. Да прегледате конфигурирания тест.
2. Да го разпечатате ако Ви харесва, ако не - да се върнете обратно за да генерирате нов вариант.
3. Да прегледате логическото описание (съдържащо отговори на всеки проблем и точките, които той носи).
4. Да разпечатате логическото описание.
5. Да генериране втори вариант на теста и т.н.

Забележка:
1. Програмата е разработена на базата на Концепцията за възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата в детската градина и българското училище, приета от МОН през 2003 г.
2. Методиката за разработване на тестове, която е заложена в програмата, се изучава в квалификационните курсове "Методика за обучение на децата и учениците по Безопасност на движението по пътищата".

VІІ. Цени и срокове за доставка

* цени:

   - 1-8 клас - 60 лв.
   - 1-4 клас - 40 лв.
   - 5-8 клас - 40 лв.

* доставка - до 3 работни дни след банковия превод на сумата или заплащането в брой.

Изтеглете ДЕМО на GenTest

ДЕМО ВЕРСИЯТА Е НАПЪЛНО ФУНКЦИОНАЛНА, ЕДИНСТВЕНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ Е, ЧЕ МОЖЕТЕ ДА ГЕНЕРИРАТЕ ТЕСТ ОТ МАКСИМУМ 10 ПРОБЛЕМА САМО ЗА ПЪРВИ КЛАС.


Изтеглете пълната версия на GenTest 1-8 клас

Изтеглете пълната версия на GenTest 1-4 клас

Изтеглете пълната версия на GenTest 5-8 клас


Ръководство за работа с GenTest V1.1