Софтуер >> GenList2 - Система за генериране и разпечатване на тестове за обучение и провеждане на изпитите за категориите C, D, C+E, D+E и подкатегориите C1 И D1

 

І. Предназначение

Програмният продукт е предназначен за генериране и разпечатване във формат А4 на тестове за обучението и изпита на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории С, D, C+E, D+E и подкатегориите C1 и D1.

ІІ. Необходима конфигурация

Минимална: Компютър Pentium II, 433 МHz, RAM 128 MB, HDD 70 MB.
Препоръчителна: Компютър Pentium III, 500 МHz, RAM 256 MB, HDD 100 MB и по-висока.
Софтуер: Windows 98, Windows XP

ІІІ. Инсталиране на програмата

Стартирате Setup.exe от CD-то, което сте получили от нас или сте свалили от тук и следвате указанията на компютъра, докато завърши инсталацията.

ІV. Стартиране на програмата

Start -> Programs -> Didacta Consult -> GenList2_v1 -> GenList2 v.1.0

V. Регистрация

Следвате указанията на компютъра.

VІ. Структура на програмата

Програмата се състои от три модула:

- модул база данни с над 1000 проблема (въпроси, казуси, задачи) по превоз на пътници и товари, ремаркета и системи за прикачване, общо устройство на МПС;
- модул за генериране на тестове;
- модул за разпечатване на тестове.

VІІ. Генериране на тестове

1. Определяне броя на проблемите в теста.
2. Определяне скалата за оценяване.
3. Избор на категория, за който ще се генерира теста. Можете да генерирате и "стандартна листовка" (същата която се решава на изпитите в ДАИ) и да изберете съответно за коя категория.
4. Избор на теми (раздели от превоз на пътници и товари, ремаркета и системи за прикачване, общо устройство на МПС), знанията за които ще се измерват.
5. Определяне броя на проблемите за всяка тема.
6. Генериране на листовката и шаблона с верните отговори.

VІІІ. Преглед и разпечатване на тестове

В този режим можете:

1. Да прегледате конфигурирания тест.
2. Да го разпечатате ако Ви харесва, ако не - да се върнете обратно за да генерирате нов вариант.
3. Да прегледате отговорите за всеки проблем и точките, които той носи.
4. Да разпечатате отговорите.
5. Да генерирате втори вариант на теста и т.н.

Забележка:
Програмата е разработена по масива на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" от изпитни въпроси за изготвяне на изпитните листа за провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категориите С, D, C+E, D+E и подкатегориите C1 и D1, предоставен с писмо № 19602 от 04.10.2004 г.

ІХ. Цени и срокове за доставка

* цена - 100 лв.
* доставка - до 3 работни дни след банковия превод на сумата или заплащането в брой.


Изтеглете ДЕМО на GenList2

ДЕМО ВЕРСИЯТА Е НАПЪЛНО ФУНКЦИОНАЛНА, ЕДИНСТВЕНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ Е, ЧЕ МОЖЕТЕ ДА ГЕНЕРИРАТЕ ЛИСТОВКА ОТ МАКСИМУМ 15 ПРОБЛЕМА САМО ЗА КАТЕГОРИЯ C, C1 "ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ". ОПЦИЯТА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА СТАНДАРТИЗИРАНА ЛИСТОВКА СЪЩО НЕ Е ВКЛЮЧЕНА.

Изтеглете пълната версия на GenList2 и платете чрез


Ръководство за работа с GenList2 V1.0