Проект "Promo Safe Driving" по Програмата за

европейско териториално сътрудничество

"Гърция - България 2007-2013 г."

 

Видеофилм - Петрич 2013 г.

 

Брошура - Петрич 2013 г.