За всички, които желаят да придобият професия "Инструктор",

Техническият колеж - гр. Сливен на ТУ-София организира обучение в София


Обучението се провежда в факултета по ДВГ от преподаватели на катедри ДВГ и Педагогика на ТУ-София.

Обучението се извършва по учебен план на Техническия колеж - Сливен, акредитиран да обучава специалисти по тази професия.

Желаещите да придобият професията инструктор е необходимо да притежават минимална образователна степен професионален бакалавър (специалист с висше образование).

Курсовете се организират по системата на Следдипломно обучение след работно време и събота и неделя.Продължителността на обучението е от 9 до 12 месеца в зависимост от интензивността на очните форми на обучение.

Успешно положилите държавните си изпити получават свидетелство за професия "Инструктор за обучението на водачи на МПС".

Допълнителна информация за условията на курса и необходимите документи, може да получите на телефони:
Сливен, 044 66 71 28 - Димка Русева
София, 02 965 23 08; 089334144 - доц. Емил Маджарски, 0895586509 - доц. Красимир Спиров
Записването се извършва в кабинет 9243, блок 9 на ТУ-София.