27 български организации подписаха

Европейската харта за пътна безопасност

Европейска харта за пътна безопасност


  С подписването на Европейската хартата за пътна безопасност, 27 български организации поеха ангажимент към подобряването на сигурността по пътищата в страната. Сред участниците са асоциации, големи компании, малки и средни предприятия и държавни власти.

  Церемонията се проведе под егидата на министъра на транспорта Александър Цветков, който подчерта, че страните с най-добри показатели за безопасност в Европа имат два пъти по-ниска смъртност по пътищата в сравнение с тези на България.

  Целта на програмата е да се намалят с 50% произшествията по пътищата в Европа. Координаторът на проекта Мартин Айткен подчерта, че за решаването на проблемите на пътната безопасност е необходимо участието не само на правителството, но и на цялото общество. Ролята на ЕК е да предприема инициативи за насърчаване на обмена на информация и проследяване на постигнатия напредък. Европейската харта е създадена през 2004 г. като част от мерките за борба с войната по пътищата. Обединява компании, държавната власт и гражданското общество, като им предоставя възможност да предприемат конкретни действия за намаляването на броя на жертвите по пътищата, както и да споделят своите идеи и практики.

  Европейската комисия организира и Граждански форум, който ще събира мнения от гражданите за проблемите на пътната безопасност и ще ти предоставя директно в отдела по „Пътна безопасност“ в Европейската комисия.

  Подписването

 

  Ангажиментът на Дидакта Консулт

  В Дидакта Консулт осъзнаваме, че причините за лошото обучение по БДП в България са: формата на изпита; наредбите, регламентиращи процеса на обучение, които не позволяват творчество, индивидуален подход, възпитание и т.н. (обучението е инструктивно); квалификацията на инструкторите, обучени да преподават, а не да възпитават и обучават. Ето защо имаме разработени методи, средства, учебници, тестове и форми на контрол и оценка с цел ‘’възпитание на транспортна култура и формиране на умения да опазим собственият си живот и живота на другите участници в движението’’. Дидакта Консулт ще се присъедини към Европейската Харта за Пътна Безопасност за следващият три годишен период, с действия свързани именно с подобряване на обучението на бъдещите шофьори.

· Имаме разработен софтуер за електронен изпит по теория на водачи на МПС във всички категории и ще провеждаме експериментални изпити за теоретичната част на изпита. Демо версии на софтуера са свободни за сваляне на уеб сайта www.bdp-bg.net.

· Редовно ще публикуваме новини и материали свързани с пътната безопасност на разработения и поддържан от нас уеб сайт по БДП www.bdp-bg.net.

· През 2011 г. ще организираме съвместно с МОМН Национално състезание ’’Училище първенец във възпитанието и обучението на децата и учениците по БДП” за ученици по БДП, с участието на всички ученици от 1 до 12 клас.